slay.sk

Vitajte vo firme SLAY, s. r. o.

Firma SLAY, s. r. o. bola založená v r.1999, avšak svoje hlavné aktivity – obchodná činnosť a správa a údržba majetku – vykonávala aktívne už od r. 1997 v rámci aktivít iných firiem. Tieto aktivity , ktoré si spolu s vytvoreným trhom priniesla firma pri získaní vlastnej právnej subjektivity boli postupne rozširované do súčasnej podoby. SLAY, s. r. o. má v súčasnosti nasledovnú organizačnú štruktúru útvarov a aktivít: - riadenie - ekonomika - reality - správa a údržba majetku -  realizácia stavieb . Vítame Vás v útvare riadenia firmy SLAY, s. r. o. Náš útvar predstavuje manažment firmy, ktorý zabezpečuje koordináciu, marketing a celkový chod firmy. Na nás sa môžete obrátiť so všetkými otázkami, problémami, ale aj zaujímavými nápadmi na spoluprácu.     

Slay, s.r.o., Dohnányho  8, 917 02 Trnava

web: www.slay.sk

mail: slay@slay.sk

© 1993 - 2012 Slay, s.r.o. Trnava - Created by *SS*